800 MILJARDER KRONOR, TILLGÄNGLIGA FÖR ATT FINANSIERA DITT PROJEKT!

I Sverige finns ca 800 miljarder kronor i fonder och stiftelser, för din utveckling, till ditt projekt. Här kan du söka medel för att finansiera ditt projekt och förverkliga din dröm. I vår kurs lär vi dig var du hittar pengarna och hur du ska göra för att få dem!

FONDER OCH STIFTELSERS UPPGIFT ÄR ATT DONERA PENGAR TILL PROJEKT!

Syftet med en fond eller stiftelse är att donera pengar till projekt med specifika ändamål. För att få ta del av donationen måste ansökan följa vissa regler och en särskild struktur. I vår kurs förklarar vi reglerna och bryter ner strukturen så du enkelt kan anpassa den till ditt projekt!

BRISTFÄLLIGA ANSÖKNINGAR ÄR DEN KLART STÖRSTA ANLEDNINGEN TILL AVSLAG!

För att få en beviljad ansökan måste ansökan vara välformulerad och ha rätt innehåll, annars är risken stor att du inte får den finansiering du annars skulle fått. Vi erbjuder dig en modell och alla verktyg du behöver för att optimera dina chanser till en beviljad ansökan!

Connecting Group_NEG_C Genomskinlig (kopia)

Connecting Group har utbildat i ämnet ”att söka fonder och stiftelser” i över 10 år. Behöver du hjälp att sätta ihop en kurs inriktat just bara för dig kontakta oss! Vi har kompetensen!

Connecting Group - www.connectinggroup.se
Joacim Pihl

Att skapa en kurs som ligger på nätet är ett naturligt steg i vår utveckling. Det känns roligt att få skapa en plats på nätet för entrepenörer som vill mer. Vi har fler verksamhetsgrenar i vårt företag. Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Vi hoppas att du ska gilla kursen och framför allt att du använder din nya kunskaper till att söka medel för att finansiera ditt nästa projekt!

Lycka till!

Tina och Joacim Sager / Connecting Group

Connecting Group / www.connectinggroup.se