Integritetspolicy/ SAMTYCKESAVTAL

Personuppgifter

Conecting Group Sverige AB insamlar sällan personuppgifter utan mer företagsuppgifter som behövs för de projekt och uppdrag vi samverkar i. Men ibland finns även personer i företagen nämnda som tex kontaktpersoner. Vi förvarar dessa uppgifter i de system vi använder i företaget som Lime CRM, Fortnox fakturering, Bidrik offerter, Dropbox professional. Vi sprider inga namn utan ert samtycke men behöver be om ert samtycke enligt GDPR.
Connecting Groups VD Christina Pihl är personuppgiftsansvarig.

 

1. FÖRKLARING
Person samtycker till att personuppgiftsansvarig behandlar och publicerar hens personuppgifter i enlighet med det här avtalet.
2. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER
Person har rätt till information om de personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen och hur dessa uppgifter behandlas. Personen måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få denna information.
3. RÄTTELSE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER
Person har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen. Person måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få sina personuppgifter rättade eller raderade. Vi raderar dina personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.